Gepost op

Extra subsidieronde SDE+ in maart 2020: 2 miljard euro beschikbaar

Minister Wiebes stelt voor de extra subsidieronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in maart 2020 definitief 2 miljard euro beschikbaar. De subsidieronde kent 3 fases.

De voorjaarsronde 2020 zal qua opzet, techniek en categorieën identiek zijn aan de najaarsronde 2019. Net als in de najaarsronde 2019 zal een positieve transportindicatie nodig zijn voor een succesvolle aanvraag.

Basisbedragen zon-pv

Voor de voorjaarsronde 2020 gelden voor zon-pv de volgende basisbedragen en voorlopige correctiebedragen:

Zon-pv Basisbedrag (euro per kilowattuur) Voorlopig correctiebedrag 2020 (euro per kilowattuur)
Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek (fase 3)
Vollasturen 950
0,085 Netlevering 0,047
Niet-netlevering 0,078
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek dak (fase 2)
Vollasturen 950
0,079 Netlevering 0,047
Niet-netlevering 0,069
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek veld of water (fase 2)
Vollasturen 950
0,074 Netlevering 0,047
Niet-netlevering 0,069
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek zonvolgend veld of water (fase 2)
Maximum vollasturen 1.045
0,074 Netlevering 0,047
Niet-netlevering 0,069