Service en Onderhoud

Er zijn twee redenen om uw installatie periodiek te laten onderzoeken; veiligheid en prestatiebewaking. Want net als bij een CV ketel is het ook bij een zonne-energiesysteem niet vanzelfsprekend dat uw installatie optimaal blijft werken, zonder hier periodiek aandacht aan te schenken.

Controle op werking

Bij een goed aangelegd zonne-energiesysteem kunt u op verschillende manieren de goede werking controleren. Eén van de beste methodes om dat te doen is een controle via de display van uw omvormer (bij zonnepanelen) of controller (bij zonneboilers). Op het display van uw omvormer/controller is de opbrengst van het totale systeem af te lezen. Ook is te zien of er storingen zijn in uw installatie.

Kijkt u niet vaak op de omvormer of controller, dan kan het lang duren voor een storing aan het licht komt. Ook is op de omvormer/controller niet te zien of alle zonnemodules nog goed werken.
Wij werken veel met SolarEdge omvormers i.c.m. power- optimizers voor de zonnepanelen. Met SolarEdge Monitoring kunnen wij de prestaties van ieder afzonderlijk zonnepaneel uitlezen via internet. Zo zijn we er zeker van dat alle zonnepanelen nog goed werken en we krijgen direct een melding bij een storing.

SolardEdge Monitoring System
SolardEdge Monitoring System

Reinigen van zonmodules

Verontreinigingen als gevolg van stof, roet en pollen verminderen de capaciteit van PV installaties en zonthermische modules. De natuurlijke inwerking van regen, dooiwater en wind is nooit voldoende om de modules effectief te reinigen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een niet gereinigd zonnepaneel/collector in ten opzichte van een gereinigd paneel jaarlijks een minderopbrengst van tussen de 2% – 3% heeft.  Voor modules in de buurt van zware industrie, snelwegen en veehouderijen in combinatie met een lange periode (2-3 maanden) van droogte geldt een rendementsverlies tot 20% als het systeem niet wordt onderhouden.

Iemand inhuren voor het reinigen van uw zonnepanelen is pas rendabel als uw zonnepanelen zwaar vervuild zijn. Woont u in een bosrijke omgeving met veel vogels, bladeren of midden in de stad waar veel stof doet opwaaien? Dan kunt u de zonnepanelen jaarlijks onderhoud geven door te controleren op onzuiverheden. Treft u op uw zonnepanelen veel vuil aan, dan kunt u overwegen om uw zonnepanelen te reinigen.

Let op dat u bij het onderhoud van uw zonnepanelen alleen gebruik maakt van (bij voorkeur gedemineraliseerd) water en een zachte doek, borstel of spons. Schoonmaakmiddelen kunnen strepen achterlaten welke de instraling van de zon kan weerkaatsen. Dit kan tot vermindering van het rendement leiden. Ruwe oppervlakken (zoals bijvoorbeeld een schuurspons) kunnen krassen veroorzaken waardoor een zonnepaneel minder opbrengst zal genereren.

Solard Service

Een maximale energie-opbrengst kan alleen bereikt worden bij een perfect functionerend PV-systeem. Indien u zelf onvoldoende kennis hebt is het verstandig om de installatie 1 keer per jaar te laten controleren door een erkende installateur of eerder indien u zelf problemen opmerkt. Zonder regelmatige controles kunnen storingen gedurende lange tijd onopgemerkt blijven en lagere opbrengsten veroorzaken.

Thermografische inspectie

Solard heeft de mogelijkheid om thermografie toe te passen bij de inspectie van uw complete zonne-energie installatie.

M.b.v. een warmtebeeldcamera wordt uw installatie te onderzocht. Hierbij geven de warmtebeelden nauwkeurig inzicht in de correcte werking van de componenten of worden bij eventuele storingen, defecte- of oververhitte onderdelen, of slechte contacten gelokaliseerd.
Door met belangrijke parameters zoals zonnestraling intensiteit rekening te houden, wordt extra zekerheid gewaarborgd.

Zonder onderbreking van het doorlopende proces krijgt u zo snel een beeld van de toestand van uw installatie en de mogelijke problemen die zich daarin bevinden.

Uiteraard ontvangt u een uitgebreid rapport waarin wordt aangegeven waar de problemen zich bevinden.

 

Typisch beeld van defecte cellen en substrings  Defecte substring ‚ Defecte individuele zonnecel ƒ Contactpunten
Typisch beeld van defecte cellen en substrings: 1: Defecte substring 2: Defecte individuele zonnecel. 3:ƒ Contactpunten

Aandachtspunten bij onderhoud en inspectie

  • PV-systemen worden geïnstalleerd in de open lucht waardoor weerbestendigheid van het elektrische deel van belang is. Het systeem moet de juiste IP-beschermingsgraad hebben en de juiste UV- en weerbestendigheid hebben.
  • Zonnepaneelsystemen kunnen niet spanningsvrij worden gemaakt of uitgeschakeld worden. Tijdens de montage staan ze onder spanning en wordt de volle bedrijfsspanning geleverd zodra het licht wordt. Al bij relatief geringe zonnestraling wordt er veel spanning geleverd
  • Veel elektrospecialisten werken alleen met wisselstroominstallaties, terwijl het deel gelijkspanning bij zonnepanelen systeem groot is. Dit vereist extra aandacht en andere procedures.
  • De PV-module veld levert een zuivere gelijkstroom die bij een isolatiefout een continue vlamboog kan veroorzaken (net als bij een lasapparaat).

Ons advies: kies voor de vakman

Gezien de hierboven beschreven risico's is het belangrijk dat werkzaamheden op elektriciteitsgebied door een vakbekwaam persoon worden uitgevoerd conform de vigerende NEN, DIN en ISO-normen. Bent u zelf niet vakbekwaam ? Begin er dan niet aan, maar kies voor de vakman of vakvrouw, zowel voor uw eigen veiligheid als voor een optimale werking van uw systeem te garanderen.

Stuur een e-mail naar info@solard.nl of neem op werkdagen contact op via +31 (0) 570-834819. Beschrijf de situatie en laat uw gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.