Gepost op

Zonneboiler of zonnepanelen?

Wie op internet zoekt op “zonneboilers”, “zonnewarmte” of “zonne-energie”, krijgt vrij veel ‘hits’ met pagina’s over zonnepanelen. Zowel zonneboilers als zonnepanelen maken gebruiken van zonnecollectoren, maar er is een groot verschil in de werking én toepassing van beide systemen. Waar zonnepanelen uitsluitend geschikt zijn voor het opwekken van elektriciteit, wordt een zonneboiler-systeem gebruikt voor het verwarmen van water voor bijvoorbeeld douche, verwarming of zwembad.

Zonneboiler zet energie om in warmte

Als je de vaatwasser en wasmachine op een zonneboiler-systeem aansluit bespáár je wel op elektriciteit, maar een zonneboiler zet echter zon-energie om in warmte en niet in elektriciteit.
Wist je dat van al het energieverbruik in Europa zo’n 49% gebruikt wordt voor warmte (warm water en verwarming), en ‘slechts’ 20% voor elektriciteit? Als je dus echt een bijdrage wilt leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, dan is een systeem dat je helpt in je warmtevoorziening dus een stuk interessanter dan een systeem dat elektriciteit genereert. Zie hiervoor de grafiek van het Europees Centrum voor Nucleaire Energie (CERN) hieronder. En wist je trouwens dat zon-thermische warmte wereldwijd ook veruit de grootste duurzame energiebron is?

Energieverbruik in de EU volgens de CERN: 50% van de warmte kan voorzien worden door zonthermische toepassingen.
Energieverbruik in de EU volgens de CERN: 49% van de warmte kan voorzien worden door zon-thermische toepassingen.

Zonneboilers vs zonnepanelen: hoger rendement met een zonneboiler

Heatpipe collectoren in een zonneboiler-systeem bestaan uit hoogvacuüm glazen buizen. En wist je dat het omzetten van zonne-energie in warmte tot vier keer zo efficiënt gebeurt als het omzetten van zonne-energie in elektriciteit? Dit betekent dus dat je met hetzelfde oppervlak aan collectoren drie tot vier keer meer energie opwekt.

Huis met PV zonnepanelen | 3 panelen van 1 x 1,64m is in totaal 5 m2 oppervlak | opbrengst zonnepanelen: 540 kWh
Huis met heatpipe zonnecollectoren | 30 vacuümbuizen; verbruik 175 l/dag; oppervlak is 5 m2 | opbrengst zonnecollectoren: 2000 kWh

Zonnepanelen en zonneboiler combineren

Als geld geen probleem is, dan is de meest duurzame oplossing het combineren van een zonneboiler met zonnepanelen. De boiler gebruik je voor het verwarmen van je water en huis en de panelen gebruik je dan voor het opwekken van elektriciteit. Je afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt dan aanzienlijk lager.

Zonneboiler kopen

Indien je echter een keuze tussen zonnepanelen en een zonneboiler maakt, houd dan in je achterhoofd dat:

  • niet alleen de aanschafkosten van een zonneboiler een stuk lager liggen,
  • maar dat het ook tot vier keer meer energie oplevert in de vorm van warmte.

En zoals onderzoek van het Europees Centrum voor Nucleaire Energie (CERN) aantoont, is het aandeel dat warmte heeft in ons energieverbruik bijna twee-en-een-half keer groter dan het aandeel dat elektriciteit heeft.

Als je duurzaamheid nastreeft, dan zal duidelijk zijn dat de keuze voor een zonneboiler een stuk milieu-ontlastend is dan de keuze voor zonnepanelen.

Bronnen: CERN, Rivusol